BIM manažer

/ koordinátor

V rámci metody BIM jsou definovány dvě zcela zásadní role. Jednou z nich je role BIM manažera, ten je na straně objednatele. Dohlíží na celý proces přípravy a realizace stavebních projektů. BIM manažer komunikuje se zhotovitelem nad dokumenty, které jsou nutné pro správné použití metody BIM na konkrétním projektu – EIR (Požadavky objednatele na informace) a BEP (Realizační plán BIM). V rámci těchto dokumentů je řešena grafická a informační podrobnost modelů, způsob modelování, sdílení dat a modelů, formáty, jednotky, souřadnicové systémy a mnoho dalšího. Mezi činnosti BIM manažera patří zejména:

  • dopracování dokumentu BEP po výběru zhotovitele, sledování dodržování dokumentu EIR a BEP všemi účastníky;

  • kontrola předávaných dat zhotovitelem dle BEP;

  • finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené stavby objednateli;

  • aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení.

 

Obdobné zodpovědnosti má i BIM koordinátor, který však stojí na straně zhotovitele. Jeho úkolem je zajistit naplnění požadavků stanovených výše zmiňovanými dokumenty EIR a BEP. Je také styčným důstojníkem zhotovitele při definování těchto požadavků během přípravy BEPu a úzce spolupracuje s BIM manažerem objednatele. Mezi činnosti BIM koordinátora patří zejména:

  • vedení projektových týmů dle odsouhlaseného EIR a BEP;

  • kontrola naplnění informačních modelů, vyhodnocení správnosti dat obsažených v informačním modelu a předání dat BIM manažerovi;

  • aktivní předkládání návrhů změn BEP;

  • kontrola naplňování cílů projektu vzhledem milníkům projektu.

 

Obě tyto role vám nabízíme v oboru dopravních i pozemních staveb.

 

Veškerou péči o procesy BIM a úkoly týkající se definování požadavků pro tuto metodu zajistíme za vás.