BIM strategie

S projektováním, přípravou, realizací a správou staveb jsou spojena úskalí, která lze odstranit nebo minimalizovat vhodnou implementací metodiky BIM a obecně digitalizací procesů výměny informací. Využití BIM vede k lepší kontrole ve všech fázích stavebního projektu a k jednodušší a přehlednější komunikaci. Tyto dva základní aspekty nasazení metodiky BIM umožní snížit náklady v průběhu celého životního cyklu stavby, nejvýznamněji však ve fázi provozu objektu. 

 

Metodika BIM má mnoho nesporných přínosů, mimo jiné:

 • všechny zainteresované strany mohou pracovat se stejnými daty (jedna verze pravdy), a to díky použití společného datového prostředí (CDE) pro spolupráci a komunikaci na projektech;

 • dojde k omezení chyb v dokumentaci díky její přímé produkci z 3D modelu. Je možná vizuální i automatická kontrola kolizí, která zamezí problémům v koordinaci při projektování a realizaci stavby;

 • BIM model lze využít pro plánování výstavby v závislosti na čase a financích;

 • data z modelu slouží jako podklad pro následný facility managment, k jejich zadání dochází pouze jednou;

 • optimalizace a plánování správy a údržby staveb, která souvisí s nasazením CAFM systému.

 

Při definici strategie je velmi důležité zjistit hlavní problematická místa, která vnímáte. K tomu využíváme několik vstupních a průběžných workshopů, při nichž nejprve identifikujeme problémy a posléze navrhneme koncepční řešení. Navrhované řešení musí být pro vás srozumitelné natolik, aby bylo možné jej schválit a uvést do strategického dokumentu.

 

Analýza v rámci workshopů se týká zejména těchto oblastí:

 • požadavky na data a komunikaci ve všech fázích životního cyklu stavby;

 • požadavky na SW a HW;

 • data a informace, s kterými nakládáte;

 • představa budoucího rozvoje vaší organizace;

 • organizační struktura, lidské zdroje, odpovědnosti a kompetence;

 • správa a údržba staveb v majetku vaší organizace.