top of page

BIM ve Vaší organizaci

S projektováním, přípravou, realizací a správou staveb jsou spojena úskalí, která lze odstranit nebo minimalizovat vhodnou implementací metodiky BIM a obecně digitalizací procesů výměny informací. Využití BIM vede k lepší kontrole ve všech fázích stavebního projektu a k jednodušší a přehlednější komunikaci. Tyto dva základní aspekty nasazení metodiky BIM umožní snížit náklady v průběhu celého životního cyklu stavby, nejvýznamněji však ve fázi provozu objektu. 

Metodika BIM má mnoho nesporných přínosů, mimo jiné:

  • Všechny zainteresované strany mohou pracovat se stejnými daty (“jedna verze pravdy”). K tomu slouží systémy společného datového prostředí (CDE) pro spolupráci a komunikaci na projektech.

  • Je možné vyhnout se chybám v dokumentaci díky její přímé produkci z 3D modelu. Je možná vizuální i automatická kontrola kolizí, která zamezí problémům v koordinaci při projektování a realizaci stavby.

  • BIM model lze využít pro sestavení a průběžnou kontrolu harmonogramů a rozpočtů výstavby, a později při provozu a údržbě stavby.

  • Data z modelu slouží jako podklad pro facility managment, k jejich zadání dochází pouze jednou.

 

K tomu abychom Vám pomohli využít přínosy BIM naplno využíváme několik vstupních a průběžných workshopů, při nichž nejprve identifikujeme problémy a posléze navrhneme koncepční řešení. V rámci workshopů se zaměřujeme například na: 

 

  • požadavky na data a komunikaci ve všech fázích životního cyklu stavby;

  • požadavky na SW a HW;

  • data a informace, s kterými nakládáte;

  • představa budoucího rozvoje vaší organizace;

  • organizační struktura, lidské zdroje, odpovědnosti a kompetence;

  • správa a údržba staveb v majetku vaší organizace.

 

Pomáháme investorům, projekčním a stavebním firmám, ale také vlastníkům a správcům nemovitostí.

kohout.png

Lukáš Kohout
lukas.kohout@bimcon.czReference

Připojte se k více než 50 klientům, kterým jsme již pomohli.

Chcete rozjet BIM?

Pomůžeme Vám využít BIM, CDE a další moderní technologie ve Váš prospěch.

bottom of page