Implementace BIM

Přechod od tradičního způsobu navrhování, realizace a správy k využití technologie BIM nelze vnímat jako pouhou změnu pracovního nástroje. BIM zásadním způsobem mění celý myšlenkový proces a především způsob komunikace a výměny dat mezi jednotlivými účastníky životního cyklu stavby. V nejvyšším možném stupni integrace by mělo docházet ke sdílení jednotných dat napříč celým životním cyklem budovy od raných fází návrhu přes realizaci a provoz až po případnou demolici stavby. To vše klade vysoké nároky na podobu datového modelu.

 

Implementace standardně probíhá na pilotních projektech, jimž předchází důkladná analýza dosavadních procesů ve firmě a vytyčení cílů nasazení BIM.  Pilotní projekty jsou vyhodnoceny a vy tak vstupujete do následných projektů poučeni a můžete BIM postupně úspěšně zapracovat do svých standardních činností. Pomocí příkladů dobré praxe, vzorů dokumentů, ukázkou podařených či naopak nezdařených postupů je možné zrychlit proces implementace BIM. Naším úkolem je hledat společně s vámi cestu k digitalizaci stavebních činností, ke zvýšení efektivity a atraktivity.

 

Cílem pilotních projektů je i zpětná revize interních standardů, které budou aplikovány v dalších projektech. Pilotní projekty tedy slouží jako testovací prostředí pro ověření vhodnosti nově zaváděných procesů, standardů a postupů. V rámci pilotního projektu se v reálném provozu prověří a odladí například:

  • dokumenty nutné pro správné vedení projektu metodou BIM;

  • požadavky na BIM modely – grafická a informační podrobnost;

  • jednotlivé role přidělené členům týmu pilotního projektu;

  • fungování společného datového prostředí (CDE) jako hlavního úložiště pro veškeré projektové informace;

  • připravenost organizace v oblasti IT infrastruktury.