top of page
Heap of digital gears on it room backgro

Proč do toho jít s BIM Consulting?

01. Věnujeme se BIMu dlouhou dobu

Náš tým se BIMu věnuje už mnoho let, má tedy zkušenosti s touto metodou správy informací o stavbách, a to jak z projekční praxe, tak z praxe investorské. Jsme členy organizace czBIM, která se snaží zvýšit povědomí o BIM v České republice a která také stála u zrodu Koncepce BIM.

02. Víme, co naše klienty pálí

Díky zkušenostem víme, jak těžké je změnit zaběhnuté procesy a přejít na něco nového. Proto se vždy snažíme najít nejpalčivější místa a postupnými kroky změnu uskutečnit. Ať jde o nasazení nového nástroje či systému, nebo definování nových procesů vedoucích k zefektivnění činností týkajících se staveb.

03. Děláme projekty na míru

Žádné dvě organizace nejsou stejné, stejně jako nejsou stejné žádné dvě stavby. Proto vždy hledáme individuální řešení, které bude maximálně zohledňovat požadavky a možnosti klienta. Součástí každého řešení je pečlivá analýza organizace, jejích procesů, struktur a kapacit.

04. Digitalizaci umíme jako celek

BIM vnímáme jako součást procesu digitalizace. Proto se snažíme digitalizaci brát v širším pojetí a nalézt tak cestu k využití moderních digitálních technologií. Tuto cestu vám dokážeme načrtnout a vést vás po ní.

05. Záda nám kryjí kolegové ze skupiny

Jsme součástí skupiny SUDOP GROUP, která pod sebou seskupuje zhruba 1500 projektantů z různých profesí a také 250 "ajťáků" v rámci SUDOP CIT. Z této zásobárny zkušeností čerpáme i my.

06. Ušetříme Váš čas a prostředky

Rychlá možnost řešení změn je nespornou výhodou práce v BIM. Změny se v projektech budou objevovat vždy, a to ve všech fázích od návrhu až po demolici objektu. Rychlé řešení změn a sledování jejich důsledků vede k možnosti mnohem informovanějšího rozhodnutí, k potenciální úspoře peněz či zrychlení výstavby.

07. S námi budete připraveni na změnu

Vláda České republiky schválila 25. září 2017 Koncepci zavádění metody BIM v ČR. BIM považuje vláda za základní nástroj digitalizace stavebnictví. Klíčovým datem koncepce je datum 1. 7. 2023, kdy bude zavedena povinnost použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Limit je stanoven na 137,5 mil. Kč u stavebních prací a na 5,5 mil. Kč u prací projekčních. S námi vás tato povinnost nepřekvapí.

bottom of page