top of page

BIM strategie pro Povodí Ohře

BIM strategie

Povodí Ohře, státní podnik

BIM strategie definuje obecné přístupy metody BIM (včetně přínosů a možných rizik). Součástí je také plán implementace BIM v rámci Povodí, který obsahuje projektové listy popisující konkrétní kroky implementace. 


Státní podnik Povodí Ohře spravuje 6 926 km vodních toků. Z toho je 1 987 km upravených, 185 km umělých kanálů a trubních přivaděčů. Povodí hospodaří s 22 velkými vodními nádržemi, 10 čerpacími a přečerpávacími stanicemi, 22 malými vodními elektrárnami, 55 jezy, 5 fotovoltaickými elektrárnami, plavebními komorami, kancelářskými budovami, sklady, domy hrázných, dílnami. 


Významnou součástí BIM pro povodí Ohře je tedy práce se stávajícími objekty, které bude potřeba dodatečně digitalizovat tzn. provést jejich pasportizaci. S ohledem na množství objektů a nákladů spojených s pasportizací bude nutné správně definovat, co na kterých objektech „digitálně popsat“, aby to dávalo smysl.

Galerie

bottom of page