top of page

Pilotní BIM projekty ŘSD

Dálnice D3 a D35

Komunikace I/42 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

D35 – Staré Město – Mohelnice, PUDIS, DPP Brno, CC, BIMCON 

Předmětem dokumentace je upřesnění technického řešení trasy dálnice D35 v úseku mezi Starým Městem a Mohelnicí včetně napojení města Mohelnice na D35. Projekt byl zadavatelem určen jako pilotní BIM ve stupni studie, s cílem nalézt optimální detail zpracování metodou BIM, který bude splňovat veškeré požadavky kladené zadavatelem na tento stupeň projektové dokumentace, v souvislosti s technologickými možnostmi SW prostředků i zpracovatele projektu. Společnost BIMCON se na projektu podílela v roli koordinátora BIM. 


D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, PUDIS, SUDOP PRAHA, CC, BIMCON 

Tento pilotní projekt měl za úkol ověřit využití metody BIM pro dopravní stavby ve fázi dokumentace pro stavební povolení (DSP). Zadání projektu bylo řešeno jako tzv. reverzní, kdy se vycházelo z již poskytovatelem zpracované dokumentace ve stupni DSP. Podobně jako u předchozí studie, šlo primárně o otestování SW nástrojů a postupů pro zpracování digitálního informačního modelu. Součástí zadání bylo i ověření požadavků na grafickou i negrafickou podrobnost informačních modelů. Součástí zadání byla i simulace postupu výstavby dálničního motu přes řeku Malši. BIMCON měl na starosti zajištění role koordinátora BIM. 


I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I, Metroprojekt, CC, BIMCON 

Cílem tohoto velmi komplexního pilotního projektu bylo prověření možnosti projektování metodou BIM i pro intravilánové dopravní stavby s celou řadou typů různorodých stavebních objektů. Podobně jako u ostatních pilotních projektu šlo o tzv. reverzní zadání (z projektu informační model). Digitální informační model byl zpracován na úrovní detailu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Kromě množství stavebních objektů počínající přípravou stavby a končící vegetačními úpravami byly řešeny i geodetické a geologické modely. Pro účely lepší komunikace mezi objednatelem a zpracovatelem bylo použito společné datové prostředí (CDE) ProjectWise od americké firmy Bentley. Naším úkolem na projektu byla role BIM koordinátora.

Galerie

bottom of page