top of page

ANALÝZA SOFTWARE

Implementuje ten nejlepší SW dle potřeb vaší organizace !


Popis služby

Analýza a poradenství výběru BIM softwaru je služba, která pomáhá firmám a organizacím identifikovat jejich specifické potřeby v oblasti Building Information Modeling (BIM). Zahrnuje zhodnocení různých BIM softwarových řešení, jejich funkcionalit, nákladů a interoperability. Následně poskytuje doporučení pro nejvhodnější software a strategii jeho implementace, aby podniky mohly efektivně využívat BIM pro lepší návrh, správu a spolupráci v projektech stavebnictví a infrastruktury.


bottom of page