top of page

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Využíváte BIM efektivně?


Popis služby

Analýza současného stavu využití BIM ve společnostech je služba, která poskytuje komplexní zhodnocení aktuálního používání technologie Building Information Modeling (BIM) v daném podniku nebo organizaci. Společnost BIMCON využívá unikátní analytický nástroj vyvinutý odborníky na digitální technologie - BIM 365 (více zde). Analýza zahrnuje hodnocení úrovně implementace, procesů, dovedností zaměstnanců a efektivity stávajících BIM postupů. Cílem je identifikovat silné stránky a slabiny, navrhnout zlepšení a doporučit strategie pro optimalizaci využití BIM, což přispívá k efektivnějšímu projektování, výstavbě a správě budov a infrastruktury.


bottom of page