top of page

KONZULTACE ÚČASTNÍKA TENDRU

Kvalitní nabídka je základ úspěchu !


Popis služby

Pro účastníky tendru realizace stavby v režimu BIM poskytujeme odborné poradenství a podporu uchazečům v soutěžním procesu, ale i po něm. Zaměřuje se na ověření vyplnění všech metadat dle zadávací dokumentace, aby bylo dosaženo plné shody s požadavky zadavatele. Cílem je pomoci uchazečům připravit kvalitní BIM nabídku a získat důvěru zadavatele v jejich schopnost dodávat projekt s vysokou kvalitou a souladem s požadavky.


bottom of page