top of page

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE

Definujete své požadavky srozumitelně !


Popis služby

Předběžná tržní konzultace BIM je služba, která má za cíl informovat potenciální dodavatele o záměru připravované investice a získat od nich relevantní informace pro efektivní a objektivní nastavení zadávacích podmínek. Poskytuje platformu pro dialog mezi zadavatelem a uchazeči, což pomáhá zajistit spravedlivou soutěž a zvýšit kvalitu nabídek. Tímto způsobem předchází nepřesnostem a umožňuje lépe připravit a realizovat vaši investici s využitím technologie BIM a čerpat tak z jejich výhod.


bottom of page