top of page

PLÁNOVÁNÍ REALIZACE STAVBY

Připravte realizaci stavby v čase a penězích !


Popis služby

Služba plánování realizace stavby zahrnuje komplexní plánování postupu stavby s vizualizací její realizace ve 3D prostoru a časovém sledu (4D) a s včleněním nákladových informací (5D). Tímto způsobem umožňuje klientům reálně vidět vývoj projektu v čase a současně sledovat náklady. Služba přispívá k lepšímu porozumění projektu, minimalizaci rizik a efektivnímu řízení celého stavebního procesu.


bottom of page