top of page

Scan a BIM před dokončením

Scan a BIM model ještě před dokončením stavby


Popis služby

Jedná se o zkrácenou verzi eTDI, kde dojde ke scanování objektu v momentech před zakrytím jednotlivých rozvodů. Tím se vytvoří podklad pro facility management ve formě modelu skutečného provedení. Vzhledem k tomu, že k montáži koncových zařízení a jejich zakrývání dochází postupně, počítá se s několika skenovacími dny. Rozsah činnosti bude muset být upřesněn po diskusi s klientem.


bottom of page