top of page

Scan a BIM po dokončení

Pasportujte do BIM již realizované stavby !


Popis služby

Nejběžnější forma získání informací o skutečném stavu, která má ovšem jednu zásadní nevýhodu a tou je, že se pasportizuje pouze viditelná část stavby a některé důležité prvky stavby mohou být tímto procesem nezachyceny. Scan probíhá po dokončení stavby někdy i za provozu.


bottom of page