top of page

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Definuje projekt pro naplnění svých cílů !


Popis služby

BIM zadavací dokumentace, známá také jako BEP (Building Execution Plan), je soubor podrobných pokynů pro tvorbu modelu informací o budově (BIM). Obsahuje postupy, standardy a požadavky, které zadavatel specifikuje dodavatelům a projektovému týmu, aby zajistil efektivní a souvislou tvorbu BIM modelu. BEP definuje cíle, zásady, odpovědnosti a harmonogram, což usnadňuje spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami a zajišťuje vytvoření kvalitního BIM modelu pro celý životní cyklus budovy.


bottom of page