Systémová integrace

IT architektura velkých organizací využívá každodenně množství aplikací, které mnohdy fungují na různých navzájem nepropojených platformách. Stává se, že několik systémů uchovává tatáž data, nebo dochází k jejich neefektivnímu využívání. Čím izolovanější jsou jednotlivé aplikace, tím častěji dochází k chybám a pak je nutná ruční práce.

 

Úkolem systémové integrace je tyto problémy odstranit nebo zmírnit. Vhodná systémová integrace dokáže:

  • automatizovat procesy v organizaci a zvýšit efektivitu práce;

  • zlepšit komunikaci mezi aplikacemi;

  • snížit náklady na provoz a údržbu;

  • snížit náklady na modifikaci stávajících či implementaci nových systémů a aplikací;

  • nadále vyvíjet jednotlivé aplikace nezávisle na sobě;

  • zpřístupnit vždy aktuální a konzistentní data.