top of page

Webinář DIGITALIZACE A SPRÁVA MAJETKU s využitím programu 9. výzva IROP

11. října 2023, začátek v  09:00

Zveme Vás na webinář DIGITALIZACE A SPRÁVA MAJETKU, kde Vám představíme nejen technickou stránku problematiky pasportizace stávajících a vznikajících stavebních objektů do informačního BIM modelu, ale zároveň vám představíme i případ realizace takového projektu za využití aktuálního dotačního titulu 9. výzva IROP - eGovernment - https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/9vyzvairop

OSNOVA WEBINÁŘE :

  1. Zadávací dokumentace pro projekt pasportizace - FAQ (BIM consulting)

  2. Technologie laserového skenování stavebních objektů (CAD consulting)

  3. Informační model budovy z laser skenu (CAD consulting)

  4. 9. výzva IROP - eGovernment - use case využití programu pro projekt digitalizace a správy majetku města (Barbora Hubatková)

bottom of page