top of page

ANALÝZA A ODHAD NÁKLADŮ

Využijte BIM technologie na samém začátku !


Popis služby

Analýza a odhad nákladů investičního záměru je služba, která podrobně analyzuje a posuzuje všechny klíčové nákladové faktory spojené s realizací stavby Zahrnuje analýzu nákladů na pozemek, stavební práce, materiály, infrastrukturu, povolení a další proměnné. Cílem je přesně odhadnout celkové náklady projektu, což pomáhá investorům plánovat finanční prostředky, minimalizovat riziko překročení rozpočtu a zajistit úspěšnou a udržitelnou realizaci projektu.


bottom of page