top of page

KONTROLA REALIZACE

Mějte maximální kontrolu nad svými projekty !


Popis služby

Pro investory zišťujeme na pravidelnou kontrolu a vyhodnocování stavu realizace stavby. Zahrnuje ověřování shody BIM modelu s aktuálním průběhem realizace, identifikaci vad, kontrolu kvality provedených prací a sledování dodržování harmonogramu a finančního toku (cash flow). Cílem je zajištění vysoké úrovně odpovědnosti a transparentnosti, minimalizace rizik a zlepšení efektivity stavebního procesu pro dosažení úspěšného dokončení projektu.


bottom of page