top of page

KOORDINACE BIM PROJEKTU

Spolupracuje efektivně a šetřete čas a peníze!


Popis služby

Koordinace profesí se zaměřuje na efektivní správu a harmonizaci práce různých profesních týmů v rámci projektu. Zahrnuje plánování, komunikaci a dohled nad aktivitami jednotlivých profesí s cílem minimalizovat konflikty, překryvy a neefektivity. Cílem je zajištění koordinovaného a bezproblémového průběhu projektu, což vede k úsporám času, nákladů a dosažení kvalitních výsledků. Kontrola kolizí projektu se zaměřuje na identifikaci a odstranění možných konfliktů a nesrovnalostí v BIM modelu nebo projektové dokumentaci. Provádí se pomocí specializovaného software, který analyzuje různé průsečíky a střety mezi prvky, jako jsou trubky, kabely, nosníky atd. Cílem je předejít nežádoucím situacím, minimalizovat riziko stavebních chyb a zajistit bezproblémovou realizaci projektu s optimálním využitím zdrojů.


bottom of page