top of page

REVIZE A VALIDACE MODELU

Pracuje se správnými informacemi !


Popis služby

Během revize a validace BIM modelu v různých fázích projektu kontrolujeme BIM model a jeho metadata a tomu, zda odpovídají požadavkům stanoveným investorem v zadávací dokumentaci. Zajistíme kontrolu toho, že veškeré informace a atributy jsou vyplněny správně a úplně v souladu s potřebami zadavatele. Cílem je zajistit konzistentní a kvalitní BIM model, což přispívá k efektivní komunikaci mezi týmy, minimalizaci rizika chyb, zlepšení celkového průběhu projektu a umožňuje model skutečného provedení využívat pro zefektivnění správy a údržby stavby po jejím dokončení.


bottom of page